Zapožičanie

Potrebujete zariadenie len na pár dní ?
Chcete si vyskúšať, či je zariadenie pre Vás vhodné?
Neviete sa dočkať pridelenia pomôcky zo ZP ?


Ponúkame jednoduché riešenie. Vami vybranú pomôcku zašleme po uhradení plnej kúpnej ceny na Vašu adresu.Čas začiatku zapožičania i dĺžku zapožičania si stanovíte sami. Po vrátení výrobku Vám do piatich dní prevedieme spätne na Váš účet rozdiel medzi Vami zaplatenou cenou a cenou za zapožičanie. Ak sa Vám výrobok páči a rozhodnete si ho ponechať, stačí nás o tom informovať resp. ak cena za zapožičanie prekročení kúpnu cenu, stáva sa pomôcka automaticky Vašim vlastníctvom.

PRÍKLAD:
Odchádzte 3.7. na dovolenku a chcete zabezpečiť zvýšený dohľad nad Vašou samostatne žijúcou matkou. Pri oznámení požiadavky na zapožičanie PRIVOLÁVAČA POMOCI uvediete začiatok zapožičania a približnú dlžku zapožičania. Po potvrdení objednávky pre zapožičanie od 3.7. Vám mailom zašleme výpožičnú zmluvu. Po zaplatení celej kúpnej ceny (v tomto prípade 96,00 Eur) považujeme podmienky vo výpožičnej zmluve za akceptované a zašleme na naše náklady tovar tak, aby bol u Vás najneskôr 2.7. Od tohto dňa plynie výpožičná doba min. však 2 týždne. Po návrate z dovolenky napr.: 18.7., zašlete privolávač na vlastné náklady späť k nám. Dňom zaslania tovaru končí výpožičná doba. Tovar ste mali zapožičaný spolu 16 dní.
2 týždne za 25,00Eur + 2 dni po 1,20Euro/deň - 27,40 Euro. Do 5 dní Vám prevedieme na Váš účet spätne 68,60 Eur.Zapožičiavame:

- privolávač pomoci
( 25,00 Eur na 2 týždne + 1,20 Eur za každý ďalší deň )
- posteľná zábrana - PIVOT RAIL
( 28,00 Eur na 2 týždne + 1,20 Eur za každý ďalší deň )
- transportný vozík - Travel Chair
( 48,00 Eur na 2 týždne + 1,80 Eur za každý ďalší deň )
- antidekubitový nafukovací madrac
( 36,00 Eur na 2 týždne + 1,44 Eur za každý ďalší deň )e-mail: info@samostatnastaroba.skSme výhradný partner firiem REHASTAGE a ELDAT na Slovensku. Pre dodávky do veľkoobchodu i maloobchodu poskytujeme zaujímavé podmienky.