AKO MOŽNO ZÍSKAŤ PRÍSPEVOK NA KÚPU NIEKTORÝCH PRODUKTOV:


Držitelia preukazu ŤZP majú možnosť získania príspevku
k nadobudnutiu niektorých z ponúkaných pomôcok zo sociálneho fondu na príslušnom ÚPSVaR.


K posúdeniu žiadosti o príspevok potrebujete:

- posudok o vašom zdravotnom stave
- odôvodnenia vašej žiadosti
- príjem nepresahujúci 5x životného minima
(približne 900 Eur na osobu)
- vyhlásenie o výške majetku

Bližšie informácie TU


Z ponúkaných pomôcok môžete žiadať finančný príspevok napr. na tieto pomocky:

- 2. invalidný transportný vozík, ktorý už nie je hradený
zo zdravotného poistenia
- set na umývanie vlasov pre ležiaceho pacienta
- na rampy pre invalidov - v rámci príspevku na úpravu bytu
- telefón s veľkými tlačidlami, či svetelnou signalizáciou
(pripravujeme do ponuky)
    *JEDNA SA O POMOCKY NA ZDRAVOTNÚ
PREVENCIU , KTORÉ NIE SÚ HRADENÉ
ZO ZDRAVOTNÉHO POISTENIA !