Pekne dožiť a pokojne zomrieť ....
                              jednoduché prianie každého človeka.


       V dnešnej dobe sa dá dozvedieť všetko, čo prinesie senzáciu a peniaze. Dozvedieť sa však niečo o tom, čo podvedome trápi každého človeka, niečo o smrti a umieraní je skoro nemožné.
Ako sa teda zomiera v 21.storočí, musí sa aj dnes človek trápiť, môže ovplyvniť svoje posledné dni, či dokonca presadiť svoju predstavu o vlastnej smrti ? Práve túto medzeru, práve takéto otázky sa rozhodol autor vyplniť v pripravovanej knihe.. Kniha je napísaná pre širokú verejnosť, pre každého z nás a je príspevkom k humanizácii medicíny našej doby. Pojednáva o predstavách, ktoré máme o vlastnej smrti a našom vysnívanom konci a konfrontuje ho so spoločenskou a medicínskou realitou našej doby. Poukazuje na odvekú túžbu človeka umrieť pri svojich najbližších, netrpieť, nebyť rodine na príťaž, či nestratiť dôstojnosť. Ukazuje ako možno zabezpečiť, aby aj v prípade straty telesnej či duševnej schopnosti rozhodnúť o sebe sám bolo s nami napriek tomu nakladané v duchu našich predstáv a našej vôle. Vysvetľuje základné pojmy v súvislosti s právom pacienta súhlasiť i odmietnuť liečbu, dotýka sa prognózy najčastejších ochorení vyúsťujúcich do neželaného konca. Jednoducho vysvetľuje pojmy z oblasti intenzívnej medicíny (napojenie na umelé dýchanie, podpora obehu či dialýza) a dáva vedomostný základ pre správne rozhodnutie v správny čas... Prináša príklady z medicínskej praxe autora ako aj príklady písomných doporučení prejavenia svojej vôle pre posledné dni z krajín, kde zomieranie nie je spoločenské tabu, ale otvorenou spoločenskou témou.
Po teoretickej príprave v prvej časti knihy sa druhá čas knihy venuje konkrétnym stavom a slúži ako predloha pre formulovanie základov vôle pacienta. Počas jednotlivých kapitol a na základe príkladov ( napr. poškodenia mozgu a výsledné stavy pri úraze, po porážke, po reanimácii, či pri progresívnych neurologických ochoreniach ako napr.: Alzheimerova choroba) si môže každý čitateľ vybrať a zaškrtnúť, čo by si v danej situácii, v danom opísanom zdravotnom stave vybral on. Týmto jednoduchým postupom vlastne vypracuje svoju vôľu pre svoje posledné dni. Po potvrdení pravosti svojej vôle u notára čitateľ získava právne záväzný “ testament “ pre najčastejšie príčiny a stavy vyúsťujúce do neželaného konca. Pomocou knihy vypracovaná a následne potvrdená vôľa môže raz pomôcť nie len každému z nás, ale aj našim príbuzným pri ťažkom rozhodnutí ako ďalej... Pod titulom: „Povinné čítanie pre všetkých naozaj dospelých“ je táto kniha v prístupnej, zrozumiteľnej a odľahčenej forme určená všetkým, ktorí pochopili jedinú životnú istotu....
Je to kniha, ktorú majú darovať rodičia deťom, chorí zdravým a realisti realistom. Len tento postup zaručí, že sa poznatky z tejto knihy a otvorený rozhovor o nej odzrkadlí v dni vášho príchodu do konečnej stanice...

Objednajte si už teraz nevšedný darček, prečítajte si ho, v kľude nad ním porozmýšľajte a správne ho vyplňte. Takto vyplnenú svoju vôľu (dispozíciu pacienta), pre svoje posledné dni následne darujte tomu, koho naozaj poznáte, komu najviac dôverujete. S vedomím zabezpečenia svojich predstáv a zbavenia sa strachu a neistoty z posledných dní si ešte s väčšou radosťou budete užívať tie všetky ostatné.
Rozsah knihy 60 strán, formát A5
Mäkká väzba
Cena: 3,85 Eur + poštovné

(Poštovné: Dobierka - 2,25Euro+DPH, Doporučene-1,45Euro+DPH-platba vopred,
List - 0,80 Euro+DPH - platba vopred)
Termín vydania: jún 2014

OBJEDNAJTE SI TERAZ na: info@samostatnastaroba.sk

AK MÁTE ZÁUJEM O PROPAGÁCIU KNIHY resp. TÉMY,
ZAŠLEME VÁM RADI PROPAGAČNÝ MATERIÁL !!!


Ak Vás téma zaujala, dajte nám vedieť.
Ak Vás téma pobúrila, chceme to vedieť tiež.
Ak Vás téma priviedla k zamysleniu, naša kniha mala zmysel.
Sme vďační za každý názor.


    *JEDNA SA O POMOCKY NA ZDRAVOTNÚ
         PREVENCIU , KTORÉ NIE SÚ HRADENÉ
ZO ZDRAVOTNÉHO POISTENIA !